Lưỡi cưa gỗ công nghiệp đường kính 350mm 108 răng

Liên hệ để báo giá

Gỗ công nghiệp rất khác nhau về thành phần cấu tạo, nên cũng rất khác nhau về tính chất lý học, hóa học. Lưỡi cưa gỗ công nghiệp vì thế cũng cần có cầu tạo và hình dạng phù hợp cho sự phức tạp đó. Để đảm bảo an toàn, các lưỡi cưa gỗ công nghiệp FasTart có độ dày thân lưỡi và độ rộng của răng cưa lớn hơn; góc tới của răng nhỏ hơn; số lượng răng cưa cũng lớn hơn. Hình dạng và cách bố trí răng cưa FasTart cũng được thiết kế cho phù hợp với sự đa dạng của gỗ công nghiệp.

 

 Một số loại lưỡi cưa gỗ công nghiệp FasTart phổ biến

Kích thước lưỡi cưa

(D lưỡi /d trục, mm)

Số răng Độ dày

(vết cắt/thân lưỡi, mm)

Kích thước Tip
250/30(25.4) 80 3.2/2.2 8.0*2.3*3.2mm
300/30(25.4) 96 3.2/2.2 8.5*2.5*3.2mm
350/30(25.4) 108 3.5/2.6 8.5*2.5*3.6mm
400/30(25.4) 120 3.6/2.6 8.5×2.8×3.6mm

Gỗ công nghiệp rất khác nhau về thành phần cấu tạo, nên cũng rất khác nhau về tính chất lý học, hóa học. Lưỡi cưa gỗ công nghiệp vì thế cũng cần có cầu tạo và hình dạng phù hợp cho sự phức tạp đó. Để đảm bảo an toàn, các lưỡi cưa gỗ công nghiệp FasTart có độ dày thân lưỡi và độ rộng của răng cưa lớn hơn; góc tới của răng nhỏ hơn; số lượng răng cưa cũng lớn hơn. Hình dạng và cách bố trí răng cưa FasTart cũng được thiết kế cho phù hợp với sự đa dạng của gỗ công nghiệp.

 

 Một số loại lưỡi cưa gỗ công nghiệp FasTart phổ biến

Kích thước lưỡi cưa

(D lưỡi /d trục, mm)

Số răng Độ dày

(vết cắt/thân lưỡi, mm)

Kích thước Tip
250/30(25.4) 80 3.2/2.2 8.0*2.3*3.2mm
300/30(25.4) 96 3.2/2.2 8.5*2.5*3.2mm
350/30(25.4) 108 3.5/2.6 8.5*2.5*3.6mm
400/30(25.4) 120 3.6/2.6 8.5×2.8×3.6mm
Shopping Cart
Scroll to Top