Mũi pano đáy tròn

Liên hệ để báo giá

Công dụng: Phay tạo hình  trên gỗ tự nhiên, gỗ tấm công nghiệp.

Đặc trưng: Sắc, vết cắt nhẵn, độ bền cao.

Tên tiếng Anh Kích thước
d (mm) H (mm) D (mm)  L (mm)
Round Bottom Bit 16×6 6 10 16
Round Bottom Bit 25×6 6 15 25

Công dụng: Phay tạo hình  trên gỗ tự nhiên, gỗ tấm công nghiệp.

Đặc trưng: Sắc, vết cắt nhẵn, độ bền cao.

Tên tiếng Anh Kích thước
d (mm) H (mm) D (mm)  L (mm)
Round Bottom Bit 16×6 6 10 16
Round Bottom Bit 25×6 6 15 25
Mũi pano đáy tròn (Round Bottom Bit)

Đường kính: 16, 25
Đường kính chuôi: 6

Đường kính mũi phay

16 mm, 25 mm

Shopping Cart
Scroll to Top