Dao đục tinh 2 me đầu tròn 80/100mm (Taper ball nose bit)

Liên hệ để báo giá

Công dụng: Được sử dụng rộng rãi trong chạm, khắc 3D với độ chính xác cao.

Đặc trưng: Sắc, vết cắt nhẵn. Có cấu tạo dài và chắc, thích hợp cho chạm khắc gỗ cứng với kích thước lớn.

Tên tiếng Anh Kích thước
d (mm) Góc a D (mm)  L (mm)
Taper Ball Nose bit 0.5x6x60 0.5 10° 6 60
Taper Ball Nose bit 0.5x6x80 0.5  10° 6 80
Taper Ball Nose bit 1x6x80 1 10° 6 80
Taper Ball Nose bit 0.5x6x100 0.5 10° 6 100
Taper Ball Nose bit 1x6x100 1 10° 6 100

 

 

Công dụng: Được sử dụng rộng rãi trong chạm, khắc 3D với độ chính xác cao.

Đặc trưng: Sắc, vết cắt nhẵn. Có cấu tạo dài và chắc, thích hợp cho chạm khắc gỗ cứng với kích thước lớn.

Tên tiếng Anh Kích thước
d (mm) Góc a D (mm)  L (mm)
Taper Ball Nose bit 0.5x6x60 0.5 10° 6 60
Taper Ball Nose bit 0.5x6x80 0.5  10° 6 80
Taper Ball Nose bit 1x6x80 1 10° 6 80
Taper Ball Nose bit 0.5x6x100 0.5 10° 6 100
Taper Ball Nose bit 1x6x100 1 10° 6 100

 

 

Dao đục tinh đầu tròn (Taper Ball Nose bit)

Đầu mũi: 0.5, 1
Chiều dài cả mũi: 60, 80, 100
Đường kính chuôi: 6

Chiều dài mũi đục

60 (0.5) mm, 80 (0.5) mm, 80 (1.0) mm, 100 (0.5) mm, 100 (1.0) mm

Shopping Cart
Scroll to Top