Mũi phay 2 me xoắn

Liên hệ để báo giá

Công dụng: Cắt các tấm gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên, PVC, nhựa tổng hợp với độ chính xác cao.

Đặc trưng: Với kết cấu 2 lưỡi cắt xoắn sắc, cho phép cắt êm, thoát phôi nhanh, không bi kẹt, vết cắt nhẵn.

 

Description Dimensions
d(mm) H (mm)  D (mm) Total length (mm)
Two flutes spiral bit 3.175×20 3.175 20 3.175 38
Two flutes spiral bit 3.175×25 3.175 25 3.175 50
Two flutes spiral bit 4×25 4 25 4 50
Two flutes spiral bit 6×25 6 25 6 50
Two flutes spiral bit 4×25 A-class 4 25 4 50

 

Công dụng: Cắt các tấm gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên, PVC, nhựa tổng hợp với độ chính xác cao.

Đặc trưng: Với kết cấu 2 lưỡi cắt xoắn sắc, cho phép cắt êm, thoát phôi nhanh, không bi kẹt, vết cắt nhẵn.

 

Description Dimensions
d(mm) H (mm)  D (mm) Total length (mm)
Two flutes spiral bit 3.175×20 3.175 20 3.175 38
Two flutes spiral bit 3.175×25 3.175 25 3.175 50
Two flutes spiral bit 4×25 4 25 4 50
Two flutes spiral bit 6×25 6 25 6 50
Two flutes spiral bit 4×25 A-class 4 25 4 50

 

Mũi phay 2 me xoắn ( two flutes spiral bit)

Đường kính: 3.175, 4, 6
Chiều dài phần cắt: 20, 25
Chiều dài cả mũi: 38, 50

Đường kính mũi phay

3.175 mm, 4 mm, 6 mm

Độ dài phần cắt

20mm, 25-A, 25mm

Shopping Cart
Scroll to Top