Lưỡi cưa xẻ (cưa rong) đường kính 400mm 54 răng

Liên hệ để báo giá

Lưỡi cưa xẻ dùng để cắt dọc thớ gỗ. Do lực cản yếu hơn nhiều so với khi cắt ngang thớ, nên cấu tạo của lưỡi cưa xẻ cũng khác nhiều so với lưỡi cưa cắt ngang (còn gọi la Lưỡi cưa gỗ tự nhiên).

Các lưỡi cưa xẻ FasTart có “hầu cưa” lớn, góc tới của răng cưa lớn và số lượng răng ít hơn. Điều đó giúp cho thoát phôi nhanh, giảm nhiệt, tăng tốc độ cắt. Ngoài ra, thân lưỡi cưa và vết cắt cũng được thiết kế nhỏ hơn, mang lại lợi ích về kinh tế. Hình dạng của răng cưa và cách bố trí chúng cũng được nghiên cứu để tạo ra những lưỡi cưa tối ưu cho công việc xẻ gỗ.

 

Một số loại lưỡi cưa xẻ FasTart thông dụng

Kích thước lưỡi cưa

(D lưỡi /d trục, mm)

Số răng Độ dày

(vết cắt/thân lưỡi, mm)

Kích thước Tip
250/30(25.4) 30 2.6/1.8 8.0*2.3*2.6mm
300/30(25.4) 36 2.6/1.8 8.5*2.5*2.6mm
350/30(25.4) 36 2.8/2.0 9.0*2.8*2.8mm
350/30(25.4) 48 2.8/2.0 9.0*2.8*2.8mm
400/30(25.4) 54 3.0/2.0 9.0*2.8*3.0mm
450/30(25.4) 54 3.0/2.0 9.0*2.8*3.0mm

Lưỡi cưa xẻ dùng để cắt dọc thớ gỗ. Do lực cản yếu hơn nhiều so với khi cắt ngang thớ, nên cấu tạo của lưỡi cưa xẻ cũng khác nhiều so với lưỡi cưa cắt ngang (còn gọi la Lưỡi cưa gỗ tự nhiên).

Các lưỡi cưa xẻ FasTart có “hầu cưa” lớn, góc tới của răng cưa lớn và số lượng răng ít hơn. Điều đó giúp cho thoát phôi nhanh, giảm nhiệt, tăng tốc độ cắt. Ngoài ra, thân lưỡi cưa và vết cắt cũng được thiết kế nhỏ hơn, mang lại lợi ích về kinh tế. Hình dạng của răng cưa và cách bố trí chúng cũng được nghiên cứu để tạo ra những lưỡi cưa tối ưu cho công việc xẻ gỗ.

 

Một số loại lưỡi cưa xẻ FasTart thông dụng

Kích thước lưỡi cưa

(D lưỡi /d trục, mm)

Số răng Độ dày

(vết cắt/thân lưỡi, mm)

Kích thước Tip
250/30(25.4) 30 2.6/1.8 8.0*2.3*2.6mm
300/30(25.4) 36 2.6/1.8 8.5*2.5*2.6mm
350/30(25.4) 36 2.8/2.0 9.0*2.8*2.8mm
350/30(25.4) 48 2.8/2.0 9.0*2.8*2.8mm
400/30(25.4) 54 3.0/2.0 9.0*2.8*3.0mm
450/30(25.4) 54 3.0/2.0 9.0*2.8*3.0mm
Trọng lượng 2,35 kg
Kích thước 40 × 40 × 5 cm
Shopping Cart
Scroll to Top