Chỉ dán cạnh chọn đúng loại

Những loại kích thước nẹp nhựa phổ biến như sau:
STT Kích thước nẹp nhựa PVC  (Rộng x Dày mm) Độ dày ván (mm)
01 16×0.45, 16×1.0 12 – 16
02 21×0.45, 21×1.0 18 – 21
03 28×0.45, 28×1.0, 28×2.0 25 – 28
04 43×1.0, 43×0.45 36 – 43
05 55×1.0, 55×0.45 45 – 54
Shopping Cart
Scroll to Top