Xử lý sự cố mất điện khi đang làm việc với máy CNC sử dụng NcStudio

Xử lý trường hợp mất điện

1. Chú ý
• Về HOME ngay khi mở máy (thường nếu không có sự cố thì chỉ cần làm 1 lần lúc mới khởi động máy).


• Khi có cúp điện máy phải tự động ESTOP được.
• Lưu ý: Trường hợp bị mất bước, cắm dao hoặc một vấn đề nào đó nghiêm trọng thì có thể dùng bất kì cách nào mà có thể dừng được máy (ngắt điện, estop, esc…). Trường hợp gãy dao nên dùng PAUSE để không tốn thời gian về HOME lại (PAUSE: tạm dừng có kiểm soát, giữ tọa độ hiện tại và Zero).
ESTOP: dừng khẩn cấp không kiểm soát (mất tọa độ).
2.Các bước thực hiện: (sau khi có điện)
• Đưa máy về gốc tọa độ (HOME) cách thực hiện như sau: Menu: Operation -> Move to Referent Point -> All Axis


• Load lại file G-Code
Có 2 cách để chạy lại chương trình
• Cách thứ nhất: Sử dụng nút RESUME máy sẽ chạy tiếp từ dòng lệnh đang chạy trước khi mất điện.
• Cách thứ hai Menu: Operation -> Advanced start -> chọn dòng lệnh muốn chạy tiếp (thông thường sẽ lùi lại vài dòng lệnh so với trước khi mất điện để đảm bào chi tiết gia công không bị lỗi)
Nhấn nút START để chạy chương trình

Shopping Cart
Scroll to Top